Bildbeskrivning

ZETTATEQ

På Zettateq erbjuder vi tjänster inom programutveckling såsom:

  • Förstudie och teknisk rådgivning.
  • Insamling och dokumentation av systemkraven.
  • Programmering och testning.
  • Förvaltning och support av system.

Vi som arbetar på Zettateq tycker att kostnaden av programutvecklingen i ett projekt kan uppskattas ganska exakt

och levereras i tid med hög kvalité. Vi har lyckats hålla detta i alla projekt som vi har genomfört och alltid levererat i tid.

För att få referenser tveka inte att kontakta oss.


Nearshore outsourcing

Vi erbjuder till våra kunder också en möjlighet att lägga ut allt eller en del av programvaruutvecklingen till våra specialister

i Ryssland (Sankt Petersburg), med hjälp av vår samordnare i Sverige.


Största fördelen med outsourcing med oss är att kunden får tillgång till programmerare med den högsta kompetensen

för en låg kostnad.

Vår process- och projektstyrningsmodell garanterar kvalitet. Vår metodik frigör kunden från en överdriven overhead, som

resor eller andra internationella rättsliga komplikationer. Dessutom eliminerar vi kulturella hinder som annars tenderar att

vara problem i en traditionell direkt outsourcing
.

Vi är ett svenskt företag och kunden tecknar avtal endast med oss här i Sverige. Vi är ansvariga för den ryska delen av vår

verksamhet. Med detta synsätt blir outsourcing för oss en "ram" runt vilken vi kan bygga och utöka våra tjänster här i Sverige.

Vi erbjuder en flexibel projektmodell, där tillsammans med kunden vi balanserar fördelningen av de mänskliga resurserna i

projektet och bygger en plan för outsourcingen. Denna plan fastställer vilka delar av projektet skall läggas ut på outsourcing

och vilka delar skall utföras här i Sverige.

Vi erbjuder även förvaltning av programvara utvecklad av oss.

Vi kan också ta över och förvalta ett befintligt system från andra leverantörer.


Tveka inte att kontakta oss för mer information om våra tjänster.